Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 965/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 965/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 22/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 965/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 52/CV-TH1 ngày 04/02/2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam về việc xác nhận nghĩa vụ nộp thuế XNK năm 2012; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra số liệu trên hệ thống KT559 ngày 20/02/2013 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (MST: 0100107490) vẫn đang treo nợ thuế quá hạn tiền thuế xuất nhập khẩu và tiền phạt chậm nộp của các tờ khai Hải quan đăng ký trong năm 2012, cụ thể như sau:

- Tờ khai Hải quan số 10776/NKD ngày 18/10/2012 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng với tổng số tiền thuế xuất nhập khẩu phải nộp là 83.191.840 đồng (trong đó tiền thuế XNK: 75.628.946 đồng + VAT: 7.562.894 đồng).

- Tờ khai Hải quan số 17582/NKD ngày 29/11/2012 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực III - Cục Hải quan TP Hải Phòng với tổng số tiền phạt chậm nộp phải nộp là 275.726 đồng.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ gửi kèm công văn thì Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam có gửi kèm bản phôtô chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước các khoản tiền thuế xuất nhập khẩu và tiền phạt chậm nộp của các tờ khai nêu trên vào các ngày 31/01/2013 và 07/02/2013.

Để xử lý vấn đề trên, yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng chỉ đạo 02 Chi cục Hải quan có liên quan kiểm tra hồ sơ hải quan, chứng từ nộp thuế, kiểm tra lại việc hạch toán số tiền thuế nêu trên vào hệ thống KT559, nếu đúng Công ty đã nộp thuế thì thực hiện ngay việc xử lý dữ liệu và truyền nhận trên hệ thống KT559 theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam được biết và phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - Số 46 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội (thay trả lời công văn);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 965/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69