Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9634/TCHQ-TXNK năm 2014 về hồ sơ phân tích thiếu tài liệu kỹ thuật do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9634/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 01/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9634/TCHQ-TXNK
V/v hồ sơ phân tích thiếu tài liệu kỹ thuật

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2274/HQHCM-TXNK ngày 23/6/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Điều 17 thông tư số 128/2013/TT-BTC trong trường hợp hồ sơ yêu cầu phân tích thiếu tài liệu kỹ thuật. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 17, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, hồ sơ yêu cầu phân tích do cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích lập, gửi Trung tâm Phân tích phân loại và các Chi nhánh gồm tài liệu kỹ thuật có liên quan. Thực tế khi thực hiện Điều 17, Thông tư 128/2013/TT-BTC, đã phát sinh trường hợp hồ sơ yêu cầu phân tích không có tài liệu kỹ thuật. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong quá trình thực hiện phân tích, phân loại theo Điều 17 Thông tư 128/2014/TT-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với trường hợp nhập khẩu phi mậu dịch, nhập khẩu từ nhà cung cấp hoạt động kinh doanh, thương mại (bên bán không phải là nhà sản xuất trực tiếp), trong hồ sơ yêu cầu phân tích không có tài liệu kỹ thuật nhưng có văn bản giải trình của doanh nghiệp (trong đó nêu cụ thể công dụng mẫu hàng hóa, quy trình sản xuất, thành phần mẫu,… để làm rõ bản chất hàng hóa được doanh nghiệp nhập khẩu) thì cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích gửi mẫu và hồ sơ phân tích để Trung tâm PTPL và các chi nhánh thực hiện phân tích theo quy định.

2. Đối với 26 trường hợp đã có kết quả giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Quatest 3) theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2274/HQHCM-TXNK, thì Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn về phân loại theo quy định tại tiết b.2, khoản 7 và khoản 12, Điều 17, Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK - PL - Nhung 3(b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9634/TCHQ-TXNK năm 2014 về hồ sơ phân tích thiếu tài liệu kỹ thuật do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174