Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9619/TCHQ-GSQL năm 2014 về C/O mẫu AK cấp sau do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9619/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9619/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu AK cấp sau

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 5241/HQHP-GSQL đề ngày 01/7/2014 của Cục Hải quan TP Hải Phòng nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK cấp sau, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 7, Phụ lục V, Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 8/1/2007 quy định về C/O cấp sau. Trong khuôn khổ cuộc họp Nhóm quy tắc xuất xứ để thực hiện Hiệp định thương mại tự do AKFTA, các nước đã thống nhất kể từ ngày 01/01/2014, trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu hoặc một thời gian ngắn sau đó nhưng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 01 năm kể từ ngày giao hàng và phải mang dòng chữ "issued retroactively"

Theo đó, C/O mẫu AK số 001-14-0340909 cấp ngày 08/5/2014, được cấp sau khoảng thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày xếp hàng lên tàu, nhưng không thể hiện dòng chữ "issued retroactively" là chưa phù hợp với quy định nêu trên. Tuy nhiên, đối với C/O mẫu AK, cơ quan hải quan có thể kiểm tra tính hợp lệ của C/O và độ chính xác các thông tin khai báo trên C/O trên trang website của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK của Hàn Quốc. Do vậy, trường hợp các thông tin khai báo trên C/O và trên cơ sở dữ liệu của Hàn Quốc phù hợp và không có nghi ngờ về xuất xứ lô hàng, thì C/O mẫu AK này vẫn được chấp nhận. Việc thực hiện kiểm tra đối chiếu C/O do doanh nghiệp xuất trình với thông tin về C/O trên các website của cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 1972/TCHQ-GSQL ngày 29/4/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9619/TCHQ-GSQL năm 2014 về C/O mẫu AK cấp sau do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89