Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9603/TCHQ-QLRR năm 2014 xử lý vướng mắc áp dụng ân hạn thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9603/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Bùi Thái Quang
Ngày ban hành: 31/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9603/TCHQ-QLRR
V/v Xử lý vướng mắc áp dụng ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

Phúc đáp công văn số 5781/HQHP-QLRR ngày 25/7/2014 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng về vướng mắc liên quan đến áp dụng ân hạn thuế 275 ngày đối với doanh nghiệp chuyển đổi trên Hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty cổ phần chế biến XNK thủy sản Hải Phòng, MST: 0201314574 (được chuyển đổi từ Chi nhánh Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng - Nhà máy chế biến thủy sản F42, MST: 0200125278-008) và nhận thấy Công ty nêu trên đủ điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư 128/2013/TT-BTC). Tuy nhiên thời điểm hiện tại việc kết nối dữ liệu giữa doanh nghiệp cũ (trước chuyển đổi) và doanh nghiệp mới (sau chuyển đổi) trên Hệ thống chưa thực hiện được dẫn đến doanh nghiệp bị đánh giá không được ân hạn thuế. Tổng cục ghi nhận và sẽ khắc phục, nâng cấp Hệ thống trong thời gian tới để kết nối dữ liệu đầy đủ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp khi chuyển đổi.

2. Đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng trong khi Hệ thống chưa xử lý được việc cho doanh nghiệp được hưởng ân hạn thuế, thì hướng dẫn doanh nghiệp làm việc trực tiếp với đơn vị Chi cục HQCK nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hưởng ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để trao đổi);
- Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9603/TCHQ-QLRR năm 2014 xử lý vướng mắc áp dụng ân hạn thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108