Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 96/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 24/2011/TT-BYT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 96/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 24/2011/TT-BYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 436/HQHCM-GSQL ngày 21/2/2012 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế, Cục Giám sát Quản lý có ý kiến như sau:

Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế, theo đó đối với trang thiết bị y tế nằm trong danh mục thuộc phụ lục 1 được ban hành kèm theo Thông tư này thì phải xin Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Hồ sơ xin cấp Giấy phép nhập khẩu để nộp cho Bộ Y tế được quy định tại Điều 5 Thông tư số 24/2011/TT-BYT, không phải nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan.

Hồ sơ hải quan thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ văn bản và thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Cục Giám sát Quản lý trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 96/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 24/2011/TT-BYT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.867
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78