Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9596/TCHQ-TXNK năm 2015 giải đáp vướng mắc về cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9596/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9596/TCHQ-TXNK
V/v giải đápớng mắc về cụm kết cu khung nhà xưởng bằng sắt, thép

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện t Samsung HCMC Ce Complex.
(Lô I - 11, đường D2 phường Tăng Nhơn Phú B, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Tiếp theo công văn số 7920/TCHQ-TXNK ngày 31/8/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến đối với vướng mắc về xác định mã s ca cụm kết cấu khung nhà xưng bằng sắt, thép nêu tại công văn số 18/15/LOG-SEHC ngày 30/9/2015 của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC Ce Complex như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính (hiệu lực từ ngày 01/01/2012 đến ngày 13/08/2015); Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính (hiệu lực từ ngày 14/8/2015 trở đi) về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018;

1. Phân loại, áp dụng mức thuế đối với cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép

Theo giải trình của công ty tại công văn số 18/15/LOG-SEHC, Danh mục cấu kiện khung thép chính tại Danh mục A (gồm dầm thép các loại, cọc thép chính, thanh đà thép các loại...) và hình ảnh kèm tại mục 1 Phần B theo công văn số 07/15/LOG-SEHC ngày 3/7/2015, thì kết cấu khung nhà xưởng bng sắt thép thuộc nhóm 73.08 “Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép”; phân loại thuộc phân nhóm 7308.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 7308.90.99 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; và thuộc mã số 7308.90.99.10- - - -Khung xưởng và khung kho tại Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 167/2014/TT-BTC .

2. Phân loại áp dụng mức thuế đối với tấm ốp tường bằng thép có chứa si thủy tinh cách nhiệt

Trên cơ sở thông tin do công ty cung cấp tại công văn số 18/15/LOG-SEHC, tấm ốp tường bằng thép có chứa sợi thủy tinh cách nhiệt thuộc nhóm 73.08, phân nhóm 7308.90 - Loại khác, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 7308.90.99 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; và thuộc mã số 7308.90.99.90- - - - Loại khác tại Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 167/2014/TT-BTC .

3. Phân loi, áp dụng mức thuế đối vi tấm mái lợp

Theo trình bày tại công văn số 18/15/LOG-SEHC, mặt hàng của công ty được nhà thầu nhập khẩu ở dạng thép cuộn về Việt Nam để chế tạo và thi công tâm mái lợp cách nhiệt, cụ thể: (i) tạo nếp sng bằng máy dập sóng tôn, (ii) cắt thành từng tấm có kích thước phù hợp với nhu cầu cn sử dụng, (iii) chèn lớp cách nhiệt sợi thủy tinh từ các bó sợi thủy tinh vào giữa hai lớp tôn, hoàn thiện tấm lợp mái và tiến hành lp đặt mái.

Do vậy, mặt hàng được phân loại theo mã số tại thời điểm nhập khẩu của nhà thầu, phân loại theo mã s mặt hàng thép cuộn, không được phân loại theo mã số của mặt hàng tấm mái lợp (để sử dụng trong kết cấu).

Do công ty chỉ nêu mặt hàng được nhập khẩu là thép cuộn, không nêu rõ kích thước, được mạ, tráng, phủ hay chưa... do vậy Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã s. Đề nghị Công ty căn cứ đặc điểm cụ thể của mặt hàng khi nhập khẩu, đối chiếu với kết cu Chương 72 Sắt và thép để xác định mã số cụ thể của mặt hàng.

4. Xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thì không xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp “Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã s, thuế suất lần đầu”.

Việc xác định khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013, cụ thể: (a) Cá nhân, tổ chức chưa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó; (b) Chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn, xác định mã số, thuế suất hàng hóa đó hoặc đã hướng dẫn nhưng chưa đúng.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên, liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để xác định hành vi không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC Ce Complex biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL - Nhung (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9596/TCHQ-TXNK năm 2015 giải đáp vướng mắc về cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89