Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9596/BCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 9596/BCT-PC
V/v Đối tượng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Trả lời văn bản số 361/CV-QLDN ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo về việc đối tượng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2008, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu đã quy định "khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu". Ngoài ra, khoản 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã xác định quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa KKT-TM Lao Bảo và thị trường trong nước là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, có thể áp dụng các quy định về khu phi thuế quan đối với Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Ngày 15/9/2008, Bộ Công Thương đã có công văn số 8237/BCT-XNK về việc cấp phép nhập khẩu tự động theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT theo đó đã nêu rõ về đối tượng áp dụng Quyết định này. Đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo thực hiện theo tinh thần công văn số 8237/BCT-XNK liên quan đến nội dung hàng hoá nhập khẩu vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào nội đia.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về đối tượng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT, xin gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9596/BCT-PC ngày 08/10/2008 về đối tượng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122