Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9576/TCHQ-TXNK năm 2015 về mã HS của sản phẩm Reviv do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9576/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9576/TCHQ-TXNK
V/v mã HS của sản phẩm Reviv

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.
(Địa chỉ: 19 Cộng Hòa, Phưng 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12-2015/UMV ngày 28/9/2015 của Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam đề nghị xem xét lại kết quả phân loại tại Thông báo kết quả phân loại số 1854/TB-TCHQ ngày 6/3/2015 của Tổng cục Hải quan đối với mặt hàng thực phẩm chức năng có tên gọi Reviv. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 6150/TB-TCHQ ngày 6/7/2015 thay thế thông báo số 1854/TB-TCHQ ngày 6/3/2015. Theo đó, mặt hàng Reviv có tên gọi theo cấu tạo, công dụng là Đồ uống có thành phần từ nước quả ép, cây lô hội, trà thảo được và phụ gia, dạng lỏng, không có ga, dùng ngay được không cn pha loãng, dung tích 500ml/chai thuộc nhóm 22.02, mã số 2202.90.30 (xin gửi kèm theo).

Ngày 19/8/2015, Công ty TNHH Unicity Việt Nam đã có công văn số 02-2015/HCNS gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét về mã HS của mặt hàng có tên thương mại Reviv. Hiện nay, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính đang xem xét để trình Bộ trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Unicity Việt Nam. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam liên hệ với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Nguyn Dương Thái (để b/c);
-
Vụ CST - Bộ Tài chính;
-
Trung tâm PTPL HH XNK;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9576/TCHQ-TXNK năm 2015 về mã HS của sản phẩm Reviv do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.631
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15