Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9554/TCHQ-VNACCS năm 2014 giải đáp vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS do Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành

Số hiệu: 9554/TCHQ-VNACCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS Người ký: Nguyễn Trần Hiệu
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIN KHAI DỰ ÁN
VNACCS/VCIS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9554/TCHQ-VNACCS
V/v giải đáp vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã triển khai hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS trên phạm vi toàn quốc tại tất cả 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố từ ngày 01/4/2014. Quá trình vận hành hệ thống VNACCS/VCIS cho thấy cơ sở dữ liệu về mã số thuế doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong các nghiệp vụ quản lý về mặt hải quan cũng như việc tuân thủ chính sách, pháp luật về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu này hiện đang được thực hiện cập nhật trao đổi hàng ngày giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế. Tuy nhiên trong quá trình trao đổi dữ liệu, đôi khi vẫn xảy ra tình trạng không ổn định, dữ liệu không được cập nhật đầy đủ và kịp thời. Để đảm bảo quá trình trao đổi luôn được chính xác và ổn định, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế có giải pháp nâng cấp hệ thống để đảm bảo cập nhật thông tin Doanh nghiệp từ Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan kịp thời, chính xác hơn.

Đầu mối liên hệ làm việc tại Tổng cục Hải quan: đ/c Phạm Thành Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan. Số điện thoại: 04.37824754. Email: trungpt@customs.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Tổng cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lãnh đạo Ban TKDA (để b/c);
- Lưu: VT, VNACCS (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG - CỤC CNTT & TKHQ
Nguyễn Trần Hiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9554/TCHQ-VNACCS năm 2014 giải đáp vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS do Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242