Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9522/TCHQ-TXNK năm 2015 về cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9522/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9522/TCHQ-TXNK
V/v cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia.
(Đ/c: KCN Mỹ Xuân A, H. Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 65/CV-HG ngày 30/9/2015 của Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia đề nghị miễn tiền chậm nộp và không áp dụng các biện pháp cưỡng chế về thuế đối với Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý nợ thuế:

Theo trình bày tại công văn số 65/CV-HG nêu trên thì hiện nay Công ty còn đang tồn 16 bộ hồ sơ thanh khoản từ năm 2012 tại Chi cục Hải quan CK cảng Phú Mỹ với tổng số tiền được hoàn thuế nhập khẩu là 3.316.237.451 đồng. Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra, chỉ đạo Chi cục Hải quan CK cảng Phú Mỹ phối hợp với Công ty thanh khoản dứt điểm số hồ sơ nêu trên đ hoàn thuế, kiêm bù trừ vi số tiền thuế doanh nghiệp còn nợ. Đồng thời, đôn đốc Công ty nộp hết số tiền thuế còn nợ.

2. Về việc miễn tiền chậm nộp:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, thì:

“Người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác”.

Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia không thuộc các trường hp được miễn tin phạt chậm nộp nêu trên. Vì vậy, đề nghị Công ty nộp đủ tiền phạt chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Về việc không áp dụng biện pháp cưỡng chế:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 thì người nộp thuế bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo thứ tự trong trường hợp: “Người nộp thuế nợ tin thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật v thuế đã quá chín mươi ngày, k từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định”; và “Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đi với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đu của thời hạn cưỡng chế thuế;

Điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền giải quyết việc nộp dần tiền thuế nợ thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định 83.2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và Điều 134 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải
quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để được hướng dẫn nộp dần tiền thuế nợ và giải tỏa cư
ng chế trong thời gian nộp dần tiền thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
-
Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9522/TCHQ-TXNK năm 2015 về cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168