Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 952/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/GSQL-TH
V/v chuẩn trao đổi dữ liệu về phần mềm quản lý xăng dầu đưa vào-ra kho xăng dầu, hệ thống camera giám sát

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
(Đ/c: Phòng 702 Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Liên quan ti quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và thương nhân kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Công ty) về phần mềm quản lý xăng dầu đưa vào, đưa ra kho xăng dầu, hệ thống camera giám sát, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phần mềm kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa vào, đưa ra kho với cơ quan hải quan quản lý kho xăng dầu:

1.1. Nội dung phần mềm:

Phần mềm kết nối giữa thương nhân kinh doanh xăng dầu và cơ quan hải quan quản lý kho phải đảm bảo được các tiêu chí dưới đây:

a) Thông tin hàng nhập kho:

- Phiếu nhập kho,

- Tờ khai tham chiếu.

- Thông tin hàng hóa: Tên hàng, mã hàng, lượng, nguồn hàng (nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất trong nước, điều chuyển kho); ngày giờ bơm hàng.

- Thông tin vận đơn.

b) Thông tin hàng xuất kho:

- Phiếu xuất kho.

- Tờ khai tham chiếu.

- Thông tin hàng hóa: Tên hàng, mã hàng, lượng, nguồn hàng (nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất trong nước, điều chuyển kho); ngày giờ bơm hàng.

c) Thông tin phương tiện vận chuyển hàng nhập/xuất kho.

d) Thông tin kho/bồn/bể chứa.

đ) Theo dõi hàng tồn kho:

- Tồn theo mặt hàng: Tên hàng, mã hàng, lượng.

- Tồn theo nguồn: Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, điều chuyển kho.

- Tồn theo kho.

- Tồn theo tờ khai nhập khẩu.

e) Hệ thống mẫu biểu báo cáo:

- Báo cáo tổng hợp Phiếu nhập kho.

- Báo cáo tổng hợp Phiếu xuất kho.

- Bảng cân đối lượng nhập - xuất - tồn.

- Chi tiết hàng lưu kho.

1.2. Hình thức kết nối với cơ quan hải quan:

Trường hợp phần mềm quản lý nội bộ ở mức độ tự động: Trên cơ sở giao diện kết nối và chuẩn trao đổi dữ liệu do Tổng cục Hải quan cung cấp (theo Phụ lục đính kèm), Công ty chịu trách nhiệm cập nhật trực tuyến thông tin liên quan hàng hóa nhập, xuất kho.

Trường hợp phần mềm quản lý ở mức độ bán tự động hoặc th công: Công ty cập nhật ngay khi có thông tin chính xác về lượng hàng hóa nhập, xuất kho. Công ty chịu trách nhiệm nâng cấp phần mềm quản lý nội bộ lên mức tự động sau 01 (một) năm triển khai giao diện kết nối nêu trên.

2. Về hệ thống camera giám sát:

2.1. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống camera giám sát:

Hệ thống camera giám sát phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ về kỹ thuật theo quy định tại mục 5 phần II Quyết định số 953/QĐ-TCHQ ngày 02/6/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy định về yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống camera giám sát tại các khu vực cửa khẩu, khu vực ngoài cửa khẩu thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Cụ thể:

- Yêu cầu lắp đặt: Hệ thống camera quan sát (cố định và quay quét) được toàn cảnh khu vực cửa kho. Tại các vị trí lắp đặt phải đảm bảo quan sát rõ hình ảnh phương tiện nhập - xuất hàng, số ký hiệu phương tiện.

- Yêu cầu giám sát: Giám sát được mọi hoạt động hàng hóa đưa ra, vào kho.

2.2. Lưu giữ dữ liệu về hình ảnh camera:

Đề nghị Công ty có kế hoạch nâng cấp hệ thống camera giám sát, đảm bảo dữ liệu về hình ảnh camera đến ngày 01/7/2018 được lưu giữ tối thiểu 12 tháng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam tham gia ý kiến về các nội dung nêu trên. Ý kiến tham gia gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan, đầu mối liên hệ: Đ/c Nguyễn Thúy Hương, ĐT: 0983.452.482) trước ngày 25/5/2017. Sau ngày 25/5/2017, nếu không nhận được ý kiến tham gia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan coi như Quý Hiệp hội đồng ý với các nội dung dẫn trên.

Trân trọng sự hợp tác của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 952/GSQL-TH ngày 10/05/2017 chuẩn trao đổi dữ liệu về phần mềm quản lý xăng dầu đưa vào-ra kho xăng dầu, hệ thống camera giám sát do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


634

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130