Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9505/TCHQ-GSQL năm 2015 về ký quỹ nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9505/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9505/TCHQ-GSQL
V/v ký quỹ nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

           

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7017/HQHP-GSQL ngày 22/9/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc liên quan đến quy định về ký quỹ nhập khẩu phế liệu tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6773/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2015 trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại công văn số 1820/TCMT-KSON ngày 27/8/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1820/TCMT-KSON nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục còn phản ánh thì đề nghị liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường (đ biết);
-
Công ty CP Vĩnh Thành (thay t/l);
(Đ/c: KCN Dệt may Ph Nối, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9505/TCHQ-GSQL năm 2015 về ký quỹ nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.832

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114