Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 948/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc phí CIC do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 948/TXNK-TGHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về phí CIC

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Enkei Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô N2 Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số EKV15032017 ngày 15/03/2017 của Công ty TNHH Enkei Việt Nam vướng mắc phụ phí CIC tính vào trị giá hàng nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 35 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì thời điểm tính thuế là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Do vậy, đề nghị quý Công ty căn cứ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về trị giá có hiệu lực tại thời điểm đó để xác định việc cộng khoản phí CIC vào trị giá hàng nhập khẩu theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Enkei Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 948/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc phí CIC do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


438
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33