Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 948/TXNK-CST năm 2019 về thuế tự vệ đối với sản phẩm thép đóng tàu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 948/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/TXNK-CST
V/v thuế tự vệ đối với sản phẩm thép đóng tàu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3756/HQHCM-TXNK ngày 24/12/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về thuế tự vệ đối với sản phẩm thép đóng tàu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung.

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Căn cứ khoản 16 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Điều 17 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu được miễn thuế nhập khẩu. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này.

Căn cứ khoản 1 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế bao gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 24 Nghị định này.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Theo hướng dẫn tại công văn số 17707/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính, tại mục I Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 7599/TCHQ- TXNK ngày 20/11/2017 của Tổng cục Hải quan thì: “...việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế...) được thực hiện như thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Theo công văn số 399/PVTM-P2 ngày 11/5/2018 của Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương thì trong trường hợp sản phẩm thép tấm cán nóng nhập khẩu dùng cho đóng tàu của công ty được miễn thuế nhập khẩu thì sản phẩm này cũng thuộc đối tượng miễn thuế tự vệ phải nộp theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn của Bộ Công Thương nêu trên trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thép tấm cán nóng dùng cho đóng tàu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 16 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì sản phẩm này cũng được miễn thuế tự vệ phải nộp theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương (nội dung này Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 5093/TXNK-CST ngày 30/8/2018 hướng dẫn doanh nghiệp). Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu nhưng không gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế cho cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên thì không đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, vì vậy, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp không được miễn thuế nhập khẩu nên cũng không được miễn thuế tự vệ.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 948/TXNK-CST năm 2019 về thuế tự vệ đối với sản phẩm thép đóng tàu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.082

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169