Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9454/TCHQ-QLRR năm 2014 phúc đáp Công văn 1596/PTM-TTXN của Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9454/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 29/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9454/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp CV số 1596/PTM-TTXN của Phòng TMCN Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1596/PTM-TTXN ngày 18/07/2014 của Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam về việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện Hệ thống VNACCS/VICS, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

1. Về việc phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa qua máy soi:

Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn, điều chỉnh số lượng và tỷ lệ container kiểm tra qua máy soi ở mức độ phù hợp để đảm bảo tránh ùn tắc hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

2. Về địa điểm kiểm tra hàng hóa bằng máy soi:

Việc phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa qua máy soi container đang được thực hiện tại các Cục Hải quan có trang bị máy soi, không áp dụng tại các Cục Hải quan không được trang bị máy soi như nội dung của quý Phòng nêu.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Phòng biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9454/TCHQ-QLRR năm 2014 phúc đáp Công văn 1596/PTM-TTXN của Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168