Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 945/GSQL-TH năm 2016 về thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 945/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/GSQL-TH
V/v thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1532/HQHCM-GSQL ngày 15/6/2016 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về ký hợp đồng, gia hạn và thời hạn hiệu lực hợp đồng thuê kho ngoại quan:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan 2014khoản 2 Điều 84 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì việc gia hạn thời gian hàng hóa gửi kho đối với từng lô hàng của hợp đồng hay áp dụng cho cả hợp đồng là do chủ kho và chủ hàng lựa chọn với điều kiện thời hạn hàng hóa lưu kho đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Hải quan 2014. Quy định trên không trái với Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Về hồ sơ hải quan:

Căn cứ quy định tại Điều 16, khoản 1 và khoản 2 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì khi đưa hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa vào gửi kho ngoại quan người khai hải quan không phải nộp hợp đồng thuê kho ngoại quan. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn thời hạn hàng gửi kho ngoại quan, cơ quan hải quan căn cứ vào ngày hàng hóa nhập kho ngoại quan và hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thuê kho do doanh nghiệp xuất trình để có cơ sở xem xét quyết định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 945/GSQL-TH năm 2016 về thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.411

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69