Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9428/TCHQ-GSQL năm 2015 xác định thời điểm khai báo, làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9428/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9428/TCHQ-GSQL
V/v xác định thời điểm khai báo, làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1889/HQTN-NV ngày 24/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình qun lý hàng hóa đưa ra, đưa vào các địa điểm tập kết, kiểm tra chờ làm thủ tục hải quan tại ca khẩu biên giới tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc tập kết hàng hóa tại khu vực ca khẩu chờ làm thủ tục hải quan:

Đối với cửa khẩu biên giới đường bộ việc giao nhận tập kết hàng hóa tại khu vực cửa khẩu chờ làm thủ tục hải quan là thực tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Căn cứ Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã công nhận và thành lập các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa biên giới để đảm bảo công tác giám sát quản lý của cơ quan hải quan, đồng thời giao Cục Hải quan địa phương ban hành quy định giám sát đặc thù đối với hàng hóa đưa vào đưa ra các địa điểm tập kết, kim tra hàng hóa. Các văn bản này không phải là văn bản quy phạm pháp luật, chỉ quy định hướng dẫn công tác quản lý của cơ quan hải quan, quy định nhiệm vụ cụ thể của công chức hải quan trong thực thi nhiệm vụ, nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ không đ xảy ra sai phạm.

2. Về chứng từ trong hồ sơ hải quan và thời hạn nộp hồ sơ:

- Tại khoản 4 Điều 24 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định: “Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai hải quan, việc sử dụng tờ khai hải quan và chứng từ thay thế tờ khai hải quan, các trường hợp phải nộp, xuất trình chứng từ có liên quan quy định tại khoản 1 Điều này”. Phiếu theo dõi hàng hóa đưa vào địa điểm tập kết hàng hóa không do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nên không được coi là chứng từ thay thế tờ khai.

- Theo quy định, việc khai báo hải quan là cơ sở để giải quyết thủ tục hải quan và là cơ sở để xử lý vi phạm (nếu có). Khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan 2014 quy định: “a) Đối với hàng xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hi quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cnh; b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu”. Như vậy, trường hợp nộp Phiếu theo dõi đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết không phải là chứng từ thay thế tờ khai, không được xác định là thời điểm khai báo hải quan. Thời điểm hàng đưa vào các địa điểm tập kết được s dụng để xác định thời điểm hàng đến cửa khẩu nhập, hàng hóa đưa vào, đưa ra địa điểm tập kết phải thống nhất với nội dung trên phiếu theo dõi và phải được giám sát hải quan. Đối với các trường hợp nghi ngờ, Chi cục Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế 100% khi làm thủ tục đối với hàng hóa.

3. Công văn số 1592/HQTN-NV ngày 31/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh quy định về giám sát hàng hóa đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra ở biên giới chỉ được quy định hướng dẫn công tác quản lý của cơ quan hải quan và nhiệm vụ cụ thể của công chức hải quan trong thực hiện giám sát, quản lý hàng hóa. Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã đưa một số nội dung như trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm, trách nhiệm của doanh nghiệp có hàng hóa đưa vào địa điểm tập kết là chưa đúng quy định và không đúng thẩm quyền. Do đó, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh rà soát lại các quy định về giám sát hàng hóa đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ở biên giới, soạn thảo thành Quyết định ban hành quy định giám sát hàng hóa đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ở biên giới, báo cáo Tổng cục Hải quan thẩm định trước khi ban hành.

Tng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu VT, GSQL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9428/TCHQ-GSQL năm 2015 xác định thời điểm khai báo, làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.692

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242