Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9426/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc của công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9426/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9426/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc của công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1648/HQBD-GSQL ngày 3/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh (sau đây gọi tắt là Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính Phủ, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương Mại và công văn số 6321/BCT-XNK ngày 26/6/2010 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kể cả doanh nghiệp có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu không được tham gia kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa và chuyển khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Việt Nam.

Trường hợp Công ty nhập khẩu tem nhãn hiệu thành phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài, nếu Công ty nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập-tái xuất thì việc cho phép vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan và phải trao đổi với các Bộ, ngành liên quan. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đề nghị Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn phương án nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất khẩu theo những đơn hàng đã ký đến khi ổn định sản xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9426/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc của công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227