Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 942/TCHQ-TXNK về phân loại thiết bị ép đùn, xử lý bắp nguyên liệu để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 942/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/TCHQ-TXNK
V/v phân loại thiết bị ép đùn, xử lý bắp nguyên liệu để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1993/HQĐNa-TXNK của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc phân loại mặt hàng thiết bị ép đùn, xử lý bắp nguyên liệu để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty cổ phần chế biến súc sản Long Bình nhập khẩu theo tờ khai 208/NĐT-PNT ngày 31/5/2011 của Chi cục Hải quan Biên Hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ báo cáo và hồ sơ cung cấp của Cục Hải quan Đồng Nai thì mặt hàng thiết bị ép đùn, xử lý bắp nguyên liệu để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguyên lý hoạt động: bắp nguyên liệu được đưa vào bộ trộn của thiết bị ép đùn, được gia nhiệt để làm chín bắp bằng hơi nước, ép đùn thành viên, qua thiết bị làm nguội và đóng bao. Trong quy trình hoạt động của thiết bị ép đùn nêu trên thì công đoạn làm chín: bắp được đưa vào bộ trộn, được gia nhiệt để làm chín bằng hơi nước là chính, vì việc làm chín này đã làm thay đổi bản chất của bắp từ còn sống thành được làm chín.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ hàng hóa thực tế nêu trên, căn cứ các quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để phân loại, xác định mã số theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 942/TCHQ-TXNK về phân loại thiết bị ép đùn, xử lý bắp nguyên liệu để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77