Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9409/TCHQ-QLRR năm 2014 vướng mắc áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9409/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 28/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9409/TCHQ-QLRR
V/v vướng mắc áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Phúc đáp công văn số 1296/HQĐNg-QLRR ngày 03/07/2014 của đơn vị về việc vướng mắc trong quá trình áp dụng quản lý rủi ro; Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã hoàn thành dự thảo, sớm ban hành Quyết định của Tổng cục trưởng quy định, hướng dẫn hoạt động thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

2. Tiêu chí lựa chọn kiểm tra trong thông quan theo Quyết định 279/QĐ-BTC ngày 14/05/2014 của Bộ Tài chính đã được kết hợp giữa kết quả phân tích rủi ro và đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp XNK. Với việc áp dụng Bộ tiêu chí này, trong thời gian tới, sẽ làm giảm tỷ lệ kiểm tra hồ sơ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

3. Việc xây dựng tiêu chí lựa chọn kiểm tra qua máy soi container đối với hàng hóa đăng ký làm thủ tục tại các Chi cục Hải quan ngoài Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng (nơi lắp đặt máy soi) được thực hiện theo hướng dẫn chung của Tổng cục. Ngoài ra, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng cần ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan trong việc hướng dẫn doanh nghiệp đưa hàng hóa đến địa điểm soi chiếu và xác định các trường hợp đặc thù (không phù hợp với việc kiểm tra qua máy soi Container tại Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng) để kiểm tra thủ công.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị tổng hợp, báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Ban Quản lý rủi ro hải quan) để hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Túc - TCT (để b/c);
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR.

TL. TỔNG  CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9409/TCHQ-QLRR năm 2014 vướng mắc áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239