Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 938/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc việc khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 938/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 938/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc việc khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4131/HQHCM-GSQL ngày 13/12/2012, công văn số 4328/HQHCM-GSQL ngày 26/12/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn của một số doanh nghiệp phản ánh vướng mắc khi thực hiện công văn số 667/TCHQ-CCHĐH ngày 17/02/2011 về việc thống nhất cách khai báo và xác nhận đối với trường hợp hàng xuất khẩu được đưa vào kho CFS (container freight station). Đối với vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với những tờ khai hải quan điện tử (HQĐT) xuất khẩu chưa thực hiện xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” (các tờ khai HQĐT xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 222/2009/TT-BTC) còn tồn đọng:

Thông tư 222/2009/TT-BTC và Quyết định 2396/QĐ-TCHQ không quy định hải quan giám sát phải giám sát hàng đóng vào container mới xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát”. Vì vậy yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu nơi có hàng hóa chuyển từ kho CFS đến căn cứ: số ký hiệu, ngày tờ khai xuất khẩu tại bảng kê danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho CFS ra cửa khẩu xuất (mẫu 03/DMHHXK/CFS/2011) do chủ kho CFS lập theo quy định tại Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011; Biên bản bàn giao; các quy định về giám sát tại Thông tư 222/2009/TT-BTC , Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 để xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát”.

2. Kể từ ngày Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại có hiệu lực (từ 01/01/2013):

- Thủ tục HQĐT đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, đưa ra kho CFS: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC và Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011, Quyết định 3046/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2012.

- Nội dung khai báo “Cửa khẩu xuất hàng” tại ô số 9 của tờ khai HQĐT xuất khẩu HQ/2012-XK: Thực hiện theo quy định tại chỉ tiêu thông tin số 1.1.35 và 1.1.36, Mẫu số 1, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC .

- Đối với hàng hóa đưa vào kho CFS sau đó xuất khẩu: Công chức giám sát kho CFS thực hiện việc giám sát theo quy định hiện hành và xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” vào ô 31 trên tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu in; ký tên, ghi ngày tháng năm và đóng dấu công chức.

- Công chức hải quan cửa khẩu nơi có hàng hóa chuyển từ kho CFS đến cửa khẩu xuất: Thực hiện theo các quy định hiện hành; căn cứ vào số ký hiệu, ngày tờ khai tại bảng kê danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho CFS ra cửa khẩu xuất (mẫu 03/DMHHXK/CFS/2011) quy định tại Quyết định 209/QĐ-TCHQ để cập nhật thông tin vào hệ thống giám sát.

- Doanh nghiệp khai báo nội dung “hàng hóa đưa vào kho CFS… (tên của kho CFS)” tại ô “ghi chép khác” của tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục GSQL về Hải quan (để phối hợp)
- Tổng công ty May Nhà Bè;
(Địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)
- Tổng công ty May Việt Tiến;
(Địa chỉ: 07 Lê Minh Xuân, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 938/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc việc khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.116
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78