Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 937/TCHQ-CCHĐH thực hiện mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 937/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 937/TCHQ-CCHĐH
V/v thực hiện mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 264/HQĐNa-CCHĐH ngày 06/02/2013 phản ánh vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC đối với mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về những bất cập của Tờ khai hải quan điện tử in (bao gồm cả Phụ lục), Tổng cục Hải quan đã ghi nhận và đang trình Bộ Tài chính hướng dẫn.

Hiện tại, việc sử dụng mẫu tờ khai hải quan điện tử in, phụ lục tờ khai hải quan điện tử in đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn 62/TCHQ-CCHĐH ngày 04/01/2013 và công văn 864/TCHQ-CCHĐH ngày 07/02/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 937/TCHQ-CCHĐH thực hiện mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.578
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106