Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9338/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9338/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 9338/BTC-TCHQ NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 8448

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thuộc nhóm 8448 khi thực hiện Điểm 8 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính và Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ;

Sau khi trao đổi thống nhất với Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

- Khi tính thuế GTGT các mặt hàng từ Chương 84 đến Chương 90, thực hiện theo Điểm 8 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính: "Hàng hóa thuộc các nhóm, phân nhóm là bộ phận, phụ tùng của máy móc, trang thiết bị thuộc các chương từ chương 84 đến chương 90 (trừ các bộ phận phụ tùng của máy xử lý dữ liệu tự động quy định tại Điểm 2.35, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC) có quy định mức thuế suất 5% thì mức thuế suất 5% chỉ được áp dụng với các bộ phận, phụ tùng được làm từ vật liệu kim loại. Các bộ phận phụ từng thuộc các nhóm, phân nhóm này nhưng không được làm từ vật liệu kim loại có mức thuế suất thuế GTGT là 10%".

- Không thực hiện Mục "riêng" quy định tại nhóm 8448 Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Những trường hợp đã ra thông báo và thu thuế GTGT theo Mục "riêng" tại nhóm 8448 thì không tính lại. Trường hợp đã ra thông báo thuế GTGT nhưng chưa thu thì tính lại cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 9338/BTC-TCHQ
Regarding value added tax on goods items under heading No. 8448

Hanoi, July 25, 2005

 

To: - Provincial/municipal Customs Departments

The General Department of Customs has received reports from several provincial/municipal Customs Departments on problems related to value added tax (VAT) rates of goods items under Heading No. 8448 arising in their implementation of Point 8 of the Finance Ministry's Circular No. 62/2004/TT-BTC of June 24, 2004, and the Table of VAT rates according to the Preferential Import Tariffs promulgated together with Circular No. 62/2004/TT-BTC;

After reaching agreement with the Tax Policy Department of the Finance Ministry, the General Department of Customs hereby provides the following guidance to units for uniform implementation:

- The calculation of VAT on goods items in Chapters 84 thru 90 shall comply with the provisions of Point 8 of the Finance Ministry's Circular No. 62/2004/TT-BTC of June 24, 2004: "for goods being machinery or equipment parts or accessories under Headings or Subheadings in Chapters 84 thru 90 (except for parts and accessories of automatic data-processing machines specified at Point 2.35, Section II, Part B of Circular No. 120/2003/TT-BTC) which are subject to the tax rate of 5%, this tax rate shall apply only to parts and accessories made of metal. Non-metal parts and accessories under these Headings or Subheadings shall be subject to the VAT rate of 10%."

- The "Particularly" section under Heading No. 8448 of the Table of VAT rates according to the Preferential Import Tariffs promulgated together with the Finance Ministry's Circular No. 62/2004/TT-BTC shall not apply.

- For cases where VAT notices have been issued and VAT has been collected according to the "Particularly" section under Heading No. 8448, VAT shall not be re-calculated. For cases where VAT notices have been issued but VAT has not yet been collected, VAT shall be re-calculated for enterprises.

The General Department of Customs hereby notifies the above-said guidance to provincial/municipal Customs Departments for knowledge and implementation.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Dang Thi Binh An

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9338/BTC-TCHQ ngày 25/07/2005 của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuộc nhóm 8448

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!