Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 931/TCHQ-GSQL 2019 xử lý lô hàng nhập khẩu của Công ty Thép Hòa Phát Hải Dương

Số hiệu: 931/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 18/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/TCHQ-GSQL
V/v xử lý lô hàng nhập khẩu của Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 3999/HQQN-GSQL ngày 27/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nhập khẩu lô hàng khai báo là sắt thép phế liệu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương theo tờ khai hải quan số 102150359401/A11 ngày 03/8/2018, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường đối chiếu với kết quả kiểm tra, giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 tại chứng thư giám định số 18/NV1/GĐ/0371 ngày 11/12/2018 và Cục Kiểm định Hải quan tại báo cáo số 1740/BC-KĐHQ ngày 31/8/2018 thì chưa đủ cơ sở để xác định mặt hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương tại tờ khai hải quan số 102150359401/A11 ngày 03/8/2018 là phế liệu.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xem xét thực hiện giải phóng hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Giao Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp Cục Kiểm định Hải quan và cơ quan quản lý nhà nước có chức năng giám định chuyên ngành (nếu cần) để xác định chính xác mặt hàng nhập khẩu của Công ty làm cơ sở xem xét giải quyết thủ tục thông quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục, Vụ: KĐHQ, Thuế XNK, ĐTCBL, PC (để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 931/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2019 về xử lý lô hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.533

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!