Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9306/TCHQ-GSQL năm 2014 về hàng hóa tạm nhập - tái xuất phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9306/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9306/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa tạm nhập - tái xuất phục vụ nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Trả lời công văn số 469/KHTN-QHQT-QLDA ngày 23/6/2014 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc đề nghị kéo dài thời gian tạm nhập - tái xuất máy móc, thiết bị, dụng cụ cho chuyên gia và các nhà khoa học từ Mỹ và New Zealand để phục vụ nghiên cứu khoa học của dự án: “Nghiên cứu thủy động lực học và thông lượng trầm tích tại rừng ngập mặn Cù Lao Dung”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị tại công văn số 469/KHTN-QHQT-QLDA nêu trên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cụ thể là:

- Thời hạn tạm nhập - tái xuất đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ để phục vụ nghiên cứu khoa học của dự án: “Nghiên cứu thủy động lực học và thông lượng trầm tích tại rừng ngập mặn Cù Lao Dung” nêu trên là 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai tạm nhập.

- Trường hợp quá thời hạn tạm nhập mà người khai chưa thực hiện tái xuất lô hàng nêu trên thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Về chính sách thuế:

- Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan tạm nhập mà người khai hải quan chưa tái xuất lô hàng nêu trên thì phải nộp thuế theo quy định tại khoản 4, Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Hết thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai tạm nhập lô hàng nêu trên, người khai thực hiện tái xuất thì xử lý hoàn lại một phần số thuế đã nộp theo quy định tại khoản 9, Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Số tiền thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị, dụng cụ khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam (tính từ ngày đăng ký tờ khai tạm nhập đến ngày đăng ký tờ khai tái xuất). Trường hợp thực tế đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Trường Đại học Khoa học Tự nhiên biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9306/TCHQ-GSQL năm 2014 về hàng hóa tạm nhập - tái xuất phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.949

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39