Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9305/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9305/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9305/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam,
(Số 5, Ông Ích Khiêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 89/HHCPCC-2014 ngày 08/7/2014 của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam kiến nghị xử lý vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác nhận (ký tên, đóng dấu; ghi ngày/tháng/năm) trên tờ khai giấy: Điểm 1 công văn số 7723/TCHQ-VNACCS ngày 24/6/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thống nhất theo công văn số 5665/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với hàng hóa đã được thông quan, giải phóng hàng người khai hải quan chỉ phải xuất trình tờ khai bản giấy in đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng (không yêu cầu công chức bộ phận thủ tục phải xác nhận trên tờ khai hải quan) để công chức bộ phận giám sát thực hiện việc xác nhận.

2. Về việc khai báo số hiệu container: Ngày 30/6/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 8155/TCHQ-GSQL về việc khai báo số container đối với hàng hóa xuất khẩu trong hệ thống VNACCS, đề nghị Hiệp hội thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp thành viên thực hiện.

3. Về vướng mắc liên quan đến việc thực hiện công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính: Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp trình Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn để các doanh nghiệp thực hiện.

4. Về việc nộp lệ phí hải quan và các loại lệ phí: Ngày 24/6/2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 7963/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, Hiệp hội Điều Việt Nam về việc thu lệ phí thu hộ các Hiệp hội, đề nghị Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội biết, thông báo cho các đơn vị trong Hiệp hội thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 7723/TCHQ-VNACCS , công văn số 7963/TCHQ-TXNK , công văn số 8155/TCHQ-GSQL nêu trên).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9305/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.529

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123