Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 93/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 93/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 08/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 93/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4439/HQHCM-GSQL ngày 09/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Công ty TNHH tập đoàn Bitexco đối với dự án Khu tứ giác Bến Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4439/HQHCM-GSQL nêu trên, thì dự án Khu tứ giác Bến Thành (The One HoChiMinh city) của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco không thuộc các trường hợp miễn thuế quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ và Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, đơn vị chưa nêu rõ lý do và đề xuất xử lý. Để có căn cứ trả lời vướng mắc nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý, đề xuất hướng giải quyết và gửi kèm hồ sơ về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/01/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 93/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79