Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 93/TCHQ-GSQL hủy tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 93/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 93/TCHQ-GSQL
V/v huỷ tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3462/HQHCM-PNV ngày 18/11/2009 cùa Cục Hải qụan TP. Hồ Chí Minh về việc huỷ tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 27 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốì với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ mục I Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hoá tồn đọng tại cảng biển Việt Nam; căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá và xác nhận “đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 1026/NK/SXXK ngày 12/02/1009 thì lô hàng không thuộc đối tượng phải huỷ tờ hải quan và không thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Thông tư số 05/2009/TT-BTC ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 93/TCHQ-GSQL hủy tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.115
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217