Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 93/GSQL-GQ1 năm 2017 về kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng sữa bột do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 93/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 17/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/GSQL-GQ1
V/v Kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng sữa bột

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Nhật Minh
(Địa chỉ: 22 Hẻm 1/62/23 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN)

Trả lời công văn số 02122016/TNH ngày 29/12/2016 của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Nhật Minh về việc kiểm dịch động vật đối với mặt hàng sữa bột đóng hộp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm trên cạn thì sản phẩm sữa bột đóng hộp thuộc diện phải kiểm dịch động vật.

Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 08/9/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương thì mặt hàng sữa bột đóng hộp thuộc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan.

Như vậy, đối với mặt hàng sữa bột đóng hộp thuộc diện điều chỉnh của cả 02 văn bản nêu trên.

Về vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan ghi nhận và tiếp tục kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong quá trình sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa theo tinh thần Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Nhật Minh được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- L
ưu: VT, GS1, (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 93/GSQL-GQ1 năm 2017 về kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng sữa bột do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


622

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49