Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 927/TCHQ-GSQL về sử dụng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 927/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 927/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty TNHH Mascot Việt Nam.
(Đ/c: Lô 3.1, KCN Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương)

 

Trả lời công văn số Mascot/Log/0709/01 ngày 15/01/2010 của Công ty TNHH Mascot Việt Nam đề nghị hướng dẫn sử dụng tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài:

Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

2. Về chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan ngoài cửa khẩu đến cửa khẩu xuất hoặc trạm thu gom hàng lẻ (CFS) để chờ đóng chung container:

Thực hiện theo hướng dẫn tại khoản I mục 1 phần II quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2009 của Tổng cục Hải quan.

Riêng việc sử dụng tờ khai hải quan (bản lưu người khai hải quan) để làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất; Do lô hàng xuất khẩu phải sử dụng nhiều tờ khai, đề nghị Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan lập Danh mục hàng xuất khẩu chuyển từ kho ngoại quan/CFS ra cửa khẩu xuất (mẫu 05/DMHXK/KNQ/CFS/2009), kèm theo tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan bản phôtô; Kết thúc việc xuất kho, Hải quan quản lý kho ngoại quan căn cứ Danh mục hàng xuất khẩu chuyển từ kho ngoại quan/CFS ra cửa khẩu xuất (có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất/quản lý kho CFS) cùng với tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan (bản chính lưu tại cơ quan hải quan) để thanh khoản.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 927/TCHQ-GSQL về sử dụng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.295
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203