Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 9258/BCT-CNN tiêu hủy phụ phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu

Số hiệu: 9258/BCT-CNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 07/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9258/BCT-CNN
V/v tiêu hủy phụ phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đồng Việt Thành
(Địa ch
: Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời Công văn s 66-15/CV-ĐVT ngày 01 tháng 8 năm 2015 của Công ty cổ phần Đồng Việt Thành và hồ sơ kèm theo về việc xin tiêu hủy phụ phẩm cọng lớn thuốc lá thu hồi sau chế biến trong quá trình gia công xuất khẩu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Công ty cổ phần Đồng Việt Thành tiêu hủy 42 tấn cọng lớn phụ phẩm thuộc Hợp đồng số 02/HD2014/GCXK đã được ký với Công ty hữu hạn mậu dịch quốc tế Hải Cẩm Hồng Kông ngày 27 tháng 03 năm 2014. Việc tiêu hủy phải đảm bảo các quy định v bảo vệ môi trường.

2. Công ty cổ phần Đồng Việt Thành có trách nhiệm làm việc với cơ quan Hải quan và các cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát việc tiêu hủy số phụ phẩm cọng thuốc lá nói trên theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNN.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9258/BCT-CNN ngày 07/09/2015 về tiêu hủy phụ phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.808

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!