Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 924/TXNK-CST năm 2017 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 924/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/TXNK-CST
V/v thuế XK đối với sản phẩm SX từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty TNHH Vạn Lợi.
(Thôn Mẫn Xã, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh)

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01/CV-VL ngày 15/3/2017 của Công ty TNHH Vạn lợi về việc vướng mắc thuế xuất khẩu đối với sản phẩm nhôm thỏi tinh luyện được tái chế từ nhôm phế liệu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu.

2. Tại Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế theo quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp sản phẩm nhôm thỏi tinh luyện của Công ty TNHH Vạn Lợi nếu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải theo quy định của Bộ Tài Nguyên & Môi trường và được phép xuất khẩu thì được miễn thuế xuất khẩu. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Vạn Lợi được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (04).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 924/TXNK-CST năm 2017 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


388
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91