Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 923/TXNK-TGHQ năm 2017 kiểm tra, xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 923/TXNK-TGHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/TXNK-TGHQ
V/v kiểm tra, xác định trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Việt Anh.
(Địa chỉ: Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18/CV-CTVA ngày 06/03/2017 của Công ty TNHH Dịch vụ TM và XNK Việt Anh về đề nghị hướng dẫn một số nội dung vướng mắc của doanh nghiệp, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ- CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

- Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định lại khoản 2 Điều này.

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 38/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ là trường hợp trị giá khai báo thấp hơn thông tin rủi ro về trị giá tại cơ sở dữ liệu giá theo quy định của Tổng cục Hải quan.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá do người khai hải quan khai báo theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, khoản 3 Điều 6 Thông tư 39/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

2. Về việc thực hiện quyết định ấn định thuế:

Trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo ấn định thuế thì công ty thực hiện nộp đủ tiền thuế theo quyết định ấn định thuế, tiền phạt (nếu có) và có quyền khiếu nại theo quy định tại Luật khiếu nại.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TGHQ-T.Huyền (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 923/TXNK-TGHQ năm 2017 kiểm tra, xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


260
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234