Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9220/TCHQ-TXNK năm 2015 về gia hạn nộp thuế lần 2 nguyên liệu vật tư nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9220/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9220/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn;
(99 Thành Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số SSY-1509-01 ngày 25/9/2015 của Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn và công văn số 2661/HQHCM-TXNK ngày 15/9/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về gia hạn nộp thuế ln 2 nguyên liệu vật tư nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015) thì:

- Một trong các trường hợp được xem xét gia hạn thời hạn nộp thuế trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế là: “c) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khu đ sản xuất hàng hóa xuất khu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đng hoặc kéo dài thời gian giao hàng;”

- Thời gian gia hạn nộp thuế đối với trường hợp nêu trên là tối đa không quá 02 (hai) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn đã được gia hạn nộp thuế lần 1 do chu kỳ sản xuất dài hơn 275 ngày nhưng chưa quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nay do đối tác nước ngoài thay đổi thiết kế, phải kéo dài thời gian thi công, dẫn đến kéo dài thời gian giao hàng thì đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ, thủ tục quy định tại Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (nơi đăng ký tờ khai) để được xem xét, giải quyết gia hạn nộp thuế lần 2. Tổng thời gian 02 lần gia hạn nộp thuế tối đa không quá 02 năm k từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9220/TCHQ-TXNK năm 2015 về gia hạn nộp thuế lần 2 nguyên liệu vật tư nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85