Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 92/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 92/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 92/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam

Trả lời công văn số 2271/BCVN-DVBC ngày 30/12/2009 của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam về việc Tổng Công ty dự định tiếp nhận bưu phẩm, bưu kiện (trong tháng 01/2010) do Bưu chính Đàì Loan đóng chuyển thư trực tiếp cho Trung tâm Khai thác vận chuyển Hà Nội thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội, cảng dỡ là cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4, phần II Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, đề nghị Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam hướng dẫn Trung tâm khai thác vận chuyển Hà Nội thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng (nơi bưu phẩm, bưu kiện đến) để thực hiện thủ tục chuyểu cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng (cửa khẩu nhập) đến Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Hải quan TP. Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL(2b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 92/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.874
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101