Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 919/QLCL-CL1 về xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản và Canada do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 919/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 19/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/QLCL-CL1
V/v: Xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản và Canada

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh/thành phố

 

Ngày 12/6/2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL (gọi tắt là Quyết định 1381) về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản (Quyết định được đăng tải trên website của Cục theo địa chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn/b-van-ban-phap-luat/quyet-111inh-ve-viec-111ieu-chinh-mot-so-bien-phap-kiem-tra-ve-du-luong-hoa-chat-khang-sinh-111oi-voi-lo-hang-thuy-san-xuat-khau-vao-canada-va-nhat-ban/. Để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) trên trọng thông báo như sau:

1. Quyết định 1381 hủy bỏ hiệu lực của Quyết định 2654/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT ban hành các biện pháp tăng cường kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản.

2. Kể từ ngày 12/6/2012, các lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản không thuộc đối tượng kiểm tra bắt buộc về dư lượng hóa chất, kháng sinh trước khi xuất khẩu (không kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm của NAFIQAD).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thủy sản vào các thị trường nói trên, NAFIQAD trân trọng đề nghị Quý Tổng Cục, Cục Hải quan tỉnh/thành phố thông báo tới các đơn vị trực thuộc về các nội dung nêu trên của Quyết định 1381.

Rất mong nhận được sự hợp tác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- Các TTV;
- CQCL Trung bộ, Nam bộ;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 919/QLCL-CL1 về xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản và Canada do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234