Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 919/CN-TĂCN tăng cường kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu 2016

Số hiệu: 919/CN-TĂCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Chăn nuôi Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 23/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/CN-TĂCN
V/v tăng cường kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Giám đốc các Tổ chức chỉ định kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Qua công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Chăn nuôi và Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát hiện các lỗi thường vi phạm về chất lượng thức ăn chăn nuôi (TACN) như sau:

- Sử dụng các loại nguyên liệu không được phép dùng trong chăn nuôi, nhất là các chất tạo mầu và bổ sung khoáng chất, như: Sắt Sunphat, Đồng Sunphat, Mangan Sunphat, Kẽm Sunphat, Kẽm Oxit...

- Sử dụng các nguyên liệu đã hết hạn hoặc cận hết hạn sử dụng.

Để hạn chế tình trạng nêu trên, Cục Chăn nuôi yêu cầu các đơn vị kiểm tra chất lượng TACN nhập khẩu cần lưu ý thực hiện:

1) Kiểm tra kỹ trong hồ sơ, nhãn mác về những quy định sử dụng và thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu và TACN nhập khẩu, đặc biệt lưu ý nhóm nguyên liệu nêu trên.

2) Thử nghiệm 100 % các loại kháng sinh có trong các sản phẩm TACN nhập khẩu. Đối với các loại kháng sinh mà đơn vị không phân tích được, thì phải gửi phòng thử nghiệm khác đã được chỉ định hoặc báo cáo Cục Chăn nuôi.

3) Trong kiểm tra, nếu phát hiện các lô hàng đã hết hạn sử dụng phải báo cáo ngay cho cơ quan Hải quan dừng không cho đưa hàng vào trong nội địa, nhằm hạn chế những phát sinh và rủi ro không cần thiết trong công tác xử lý.

4) Thống kê, gửi báo ngay về Cục Chăn nuôi những lô hàng nguyên liệu và TACN chỉ còn hạn sử dụng trong vòng 1 tháng trở lại để Cục có biện pháp giám sát trong nội địa.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Tổng cục Hải quản (để biết);
- Cơ quan Hải quan cửa khẩu (để p/h);
- Thanh tra Bộ (để p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TĂCN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 919/CN-TĂCN ngày 23/06/2016 về tăng cường kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Cục Chăn nuôi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.062

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!