Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 918/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 918/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20180912/WH của Công ty TNHH Welhunt Việt Nam vướng mắc đối với C/O mẫu AANZ nộp cho tờ khai hải quan số 102118531650/A11 ngày 17/7/2018 nhập khẩu than đá, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan không đúng quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 đối với các lô hàng than đá nhập khẩu không nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

2. Vướng mắc liên quan đến nộp C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt: thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành;

- Văn phòng TC;
- Công ty TNHH Welhunt Việt Nam (Tầng 6, Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Đi lộ Nguyễn Văn Ninh, Tp. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 918/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.778

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208