Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 908/TCHQ-TXNK năm 2017 về giải phóng hàng trong thời gian chờ xem xét, giải quyết việc phân loại mặt hàng thực phẩm bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 908/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908/TCHQ-TXNK
V/v giải phóng hàng

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp.Hải Phòng;
- Công ty TNHH Thương mại Vạn An.
(Đ/c: Số 112 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 48/CV-VA ngày 09/02/2017 của Công ty TNHH Thương mại Vạn An đề nghị được giải phóng các lô hàng nhập khẩu đã về đến Cảng Hải Phòng trong thời gian chờ xem xét, giải quyết về việc phân loại mặt hàng thực phẩm bổ sung, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết về việc phân loại mã số mặt hàng thực phẩm bổ sung: Dầu ăn dinh dưỡng cá hồi đặc chế cho trẻ nhỏ cung cấp DHA&EPA Nutraomega3 và thực phẩm bổ sung: Du ăn dinh dưỡng cá hi đặc chế cho trẻ nhỏ cung cấp DHA&EPA-Smartkids3, Công ty TNHH Thương mại Vạn An được tạm thời làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đến hết ngày 31/05/2017, với điều kiện:

- Ngoài khoản nợ tiền thuế ấn định theo Quyết định số 5240/QĐ-HQHP ngày 23/12/2016, Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác.

- Số tiền nợ thuế nêu trên phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

- Các lô hàng phát sinh phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng.

- Công ty phải cam kết thực hiện quyết định cuối cùng về phân loại mã số mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hải Phòng và Công ty TNHH Vạn An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 908/TCHQ-TXNK năm 2017 về giải phóng hàng trong thời gian chờ xem xét, giải quyết việc phân loại mặt hàng thực phẩm bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21