Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9065/TCHQ-GSQL năm 2015 về kiểm tra phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9065/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9065/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra phế liệu nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 01/7/2015, Tổng cục Hải quan có công văn số 6037/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu. Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số đơn vị về việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu. Đ thực hiện thống nhất việc kiểm tra thực tế mặt hàng phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể hơn về nội dung kiểm tra phế liệu nhập khẩu như sau:

Theo quy định tại điểm 2 công văn số 6037/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan thì các lô hàng phế liệu nhập khẩu phải được thực hiện kiểm tra thực tế tại Hải quan cửa khẩu nhập. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu quyết định mức độ, tỷ lệ kiểm tra phù hợp trên cơ sở các thông tin, chỉ dẫn rủi ro, quá trình chấp hành pháp luật của người khai hải quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế, không gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Đ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9065/TCHQ-GSQL năm 2015 về kiểm tra phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146