Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9016/TCHQ-TXNK năm 2015 về xác định bò thuần chủng để nhân giống phục vụ việc phân loại, xác định mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9016/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9016/TCHQ-TXNK
V/v xác định bò thuần chủng để nhân ging phục vụ việc phân loại, xác định mã số

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1816/HQĐNa-TXNK ngày 27/08/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai và công văn số 2737/HQBRVT-TXNK ngày 23/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc xác định lý lịch bò thuần chủng để nhân giống. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã nhận được ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn tại công văn số 7706/BNN-CN ngày 18/9/2015, cụ thể như sau:

1. Đối với một số nước phát triển trong đó có nước Úc, Chính phủ các nước này giao cho các Hiệp hội chăn nuôi trong đó có Hiệp hội bò giống Brahman là cơ quan có thm quyn cp Giy xác nhận lý lịch và chịu trách nhiệm về chất lượng con giống.

2. Giấy xác nhận lý lịch giống do Hiệp hội cấp có thể không có dấu của Hiệp hội nhưng bắt buộc phải có chữ ký trực tiếp (ký tươi) của người có thẩm quyền của Hiệp hội đó.

3. Khi Hiệp hội cấp Giấy xác nhận lý lịch, giấy xác nhận lý lịch được ghi ngày tháng cấp và được thống nhất về hình thức, nội dung.

4. Đối với lý lịch vật nuôi thuần chủng để nhân giống thì không được thiếu các chỉ tiêu theo hướng dẫn tại công văn số 1593/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2015 của Tổng cục Hải quan.

5. Lý lịch giống bò Brahman của Úc đính kèm công văn số 1816/HQĐNa-TXNK ngày 27/08/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai chưa có đủ cơ sở để xác định đó là bò thuần chủng để nhân giống.

Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trên thì Lý lịch giống bò Brahman của Úc đính kèm công văn số 2737/HQBRVT-TXNK ngày 23/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có đủ cơ sở để xác định đó là bò thuần chủng để nhân giống.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trên để xác định mã số hàng hóa đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9016/TCHQ-TXNK năm 2015 về xác định bò thuần chủng để nhân giống phục vụ việc phân loại, xác định mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85