Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9006/TCHQ-TXNK năm 2014 phân biệt thép hình chữ H & I do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9006/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9006/TCHQ-TXNK
V/v phân biệt thép hình chữ H & I

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí OSC.
(số 3 Ba Cu, Phường 1, TP Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 387/CV/OSCTech ngày 25/6/2014 của Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí OSC về việc phân loại thép hình chữ H và chữ I, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính thì khi phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phải tuân thủ:

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

- Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã số hàng hóa;

- Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ.

Chú giải chi tiết HS là một trong các tài liệu tham khảo trong quá trình phân loại hàng hóa.

Đề nghị Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí OSC căn cứ vào nội dung nêu trên để thực hiện phân loại mặt hàng là thép chữ I hay chữ H.

2. Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Công ty nêu tại công văn số 387/CV/OSCTech trong việc sử dụng chú giải chi tiết để phân biệt thép chữ H và thép chữ I, đồng thời nghiên cứu tiêu chuẩn Việt Nam về thép hình cũng như đánh giá tổng thể thông tin từ các Doanh nghiệp khác có liên quan để kiến nghị với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) sửa đổi phù hợp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí OSC biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9006/TCHQ-TXNK năm 2014 phân biệt thép hình chữ H & I do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.196
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211