Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9003/TCHQ-QLRR năm 2014 trả lời vướng mắc về phân luồng các tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9003/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hồ Ngọc Phan
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9003/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc của Công ty Cổ phần TNHH Săm Lốp Xe Liên Phúc.

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần TNHH Săm lốp xe Liên Phúc.
(Địa chỉ: ấp Trâm Vàng, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/CV-LP/2014 của Công ty cổ phần TNHH Săm lốp xe Liên Phúc về phân luồng các tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1a Điều 15, 28, 29, 30 của Luật Hải quan, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế và Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, cụ thể như sau:

Việc phân luồng các lô hàng xuất nhập khẩu của Quý công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 17 và khoản 2c Điều 26 Thông tư 175/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định “hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được áp dụng biện pháp kiểm tra thực tế hàng hóa (bao gồm kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan) khi tiến hành thủ tục hải quan (luồng đỏ) đối với doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan”.

Do vậy, trong thời gian qua, các lô hàng xuất, nhập khẩu của Quý công ty được phân luồng theo quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết./.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Đc/ Trưởng ban (để b/c);
- Cục Hải quan Tây Ninh;
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9003/TCHQ-QLRR năm 2014 trả lời vướng mắc về phân luồng các tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108