Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 895/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tàu biển tạm nhập tái xuất và hoạt động sửa chữa tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 895/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 18/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Bình.
(số 56 Nguyn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng)

Trả lời công văn số 02-01/TB-19 ngày 02/01/2019 của Công ty TNHH Tân Bình về chính sách thuế GTGT đối với tàu biển tạm nhập tái xuất và thuế GTGT đối với hoạt động sửa chữa tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thủ tục hải quan và thuế GTGT đối với tàu biển tạm nhập tái xuất: Theo trình bày của Công ty TNHH Tân Bình, trường hợp Công ty TNHH Tân Bình là chủ sở hữu tàu “Tan Binh 99” mang cờ quốc tịch nước ngoài làm thủ tục tạm nhập khẩu - tái xuất khẩu thì Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã có công văn số 10437/HQHP-TXNK ngày 07/08/2018 hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với tàu biển tạm nhập tái xuất và thuế GTGT đối với tàu biển tạm nhập tái xuất của Công ty.

- Về thuế GTGT đối với hoạt động sửa chữa tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài: Trường hợp Công ty TNHH Tân Bình là chủ sở hữu tàu “Tan Binh 99” mang cờ quốc tịch nước ngoài tạm nhập khẩu - tái xuất khẩu, sửa chữa tại các đơn vị sửa chữa tàu biển tại Việt Nam thì Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có công văn số 2998/CT-TT&HT ngày 22/12/2016 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 5052/TCT-CS ngày 13/12/2018 trả lời Công ty TNHH Tân Bình.

Tng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Tân Bình biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KK, DNL-TCT;
- Cục Thuế TP. Hải Phòng;
- Website
TCT;
- Lưu VT
, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 895/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tàu biển tạm nhập tái xuất và hoạt động sửa chữa tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102