Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8917/BTC-TCHQ về miễn thuế hàng hoá nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8917/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8917/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế hàng hoá NK trước khi đăng ký danh mục

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số công văn số 23/CV-SKVN ngày 26/3/2012 của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam giải trình về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư của các lô hàng đã nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2012 thì dự án thuộc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu được miễn thuế máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định. Việc đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 2 Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 thì "Các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan hải quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể".

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu do Công ty TNHH Sankoh Việt Nam đã nộp cho cơ quan hải quan và thực tế hàng hoá nhập khẩu theo các tờ khai số 801 ngày 29/06/2011; tờ khai số 859 ngày 11/07/2011, nếu hàng hóa nhập khẩu phù hợp với Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan, thực tế hàng hoá đã sử dụng cho dự án thì xem xét xử lý miễn thuế cho Công ty TNHH Sankoh Việt Nam và trừ lùi theo Danh mục miễn thuế đã đăng ký, đồng thời thực hiện hoàn thuế theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8917/BTC-TCHQ về miễn thuế hàng hoá nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154