Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 889/TCHQ-TXNK năm 2017 trị giá hải quan xe tải nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 889/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan xe tải nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 236/HQLS-TXNK ngày 8/2/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn vướng mắc về việc xác định trị giá hải quan đối với mặt hàng xe ô tô tải sát xi hiệu CNHTC model ZZ1317N4667N1, ZZ1317N4667C1 công suất 276kw, tổng trọng lượng có tải 31 tấn, do Trung Quốc sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định trị giá xe ô tô tải nhập khẩu:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ trình tự, nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và các nguồn thông tin thu thập theo quy định tại Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để thực hiện việc xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

2. Về đề xuất mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá:

Trong quá trình kiểm tra, tham vấn, kiểm tra sau thông quan để xác định trị giá hải quan, nếu có đủ cơ sở để xác định mức giá tham chiếu tại danh mục là bất hợp lý thì thực hiện đề xuất sửa đổi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) theo công văn số 10922/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lng Sơn đưc biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK-TGHQ (Tâm-5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 889/TCHQ-TXNK năm 2017 trị giá hải quan xe tải nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102