Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 888/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị xác nhận nợ thuế và ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 888/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 888/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Công ty XNK và đầu tư (IMEXIN)
(62 - Giảng Võ – Hà nội)

-Cục hải quan các tỉnh, thành phố
 

Trả lời công văn số 83/CTCS ngày 24/02/2006 của công ty XNK và đầu tư (IMEXIN) (MST: 0100106835) đề nghị xác nhận nợ thuế và ân hân nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/02/2006 trên mạng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan công ty từng bị nợ thuế cưỡng chế; Căn cứ chứng từ do doanh nghiệp xuất trình, Tổng cục Hải quan nhận thấy:

- Các tờ khai: 235 ngày 01/12/2004, 237 ngày 02/12/2004, 240 ngày 06/12/2004, 241 ngày 06/12/2004, 242 ngày 08/12/2004 và 243 ngày 09/12/2004 tại Chi cục Hải quan Bắc Luân (Quảng Ninh) đã từng bị cưỡng chế. Các tờ khai trên Doanh nghiệp đã thực xuất trong tháng 12/2004 và đề nghị không thu thuế tại công văn 232 ngày 13/1/2005, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định không thu thuế số 20/QĐ-CCHQMC ngày 11/4/2005 cho các tờ khai trên. Nên các tờ khai 235, 237, 240, 241, 242, 243 nêu trên không có nợ thuế quá hạn.

- Các tờ khai: 41 ngày 24/4/2005, 51 ngày 06/06/2005, 55 ngày 13/6/2005 và 56 ngày 13/06/2005 tại Chi cục Hải quan Bắc Luân (Quảng Ninh) đã từng bị cưỡng chế. Các tờ khai trên Doanh nghiệp đã thực xuất trong tháng 4, 5 và 6/2005 và đề nghị không thu thuế tại công văn 479 ngày 29/06/2005, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định không thu thuế số 51/QĐ-CCHQMC ngày 31/12/2005 cho các tờ khai trên. Nên các tờ khai 41, 51, 55 và 56 nêu trên không có nợ thuế quá hạn;

Yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra: Nếu doanh nghiệp đã nộp hồ sơ thanh khoản đúng hạn nhưng do cơ quan Hải quan ra quyết định chậm thì đưa số nợ thuế của các tờ khai khỏi danh sách bị vi phạm pháp luật về thuế để doanh nghiệp được hưởng ân hạn về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK và đầu tư (IMEXIN) biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (phối hợp);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 888/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị xác nhận nợ thuế và ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5