Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8839/TCHQ-GSQL năm 2016 về thời điểm nộp C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8839/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8839/TCHQ-GSQL
V/v thời Điểm nộp C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 14/9/2016, Bộ Tài chính ban hành công văn số 12802/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời Điểm người khai hải quan phải nộp C/O để được hưởng ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ .

2. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan niêm yết công khai công văn số 12802/BTC-TCHQ tại các địa Điểm làm thủ tục hải quan và phổ biến nội dung hướng dẫn tại công văn nêu trên đến doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn đơn vị quản lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT và TKHQ (để đăng công văn số 12802/BTC-TCHQ trên website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8839/TCHQ-GSQL năm 2016 về thời điểm nộp C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.237
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108