Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 883/TCHQ-TXNK năm 2021 về đề nghị tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 883/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 23/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/TCHQ-TXNK
V/v đề nghị tái giám định mẫu

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhung Như.
(468 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 16/12/2020 của Công ty Công ty C phần Nhung Như về đề nghị phân tích lại mặt hàng có tên khai báo “Cà chua lột v đóng lon kín khít Pomodori Pelati hiệu Pietro Coricelli, không bảo quản bằng giấm và axit axetic”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị được tách mẫu tái giám định

Theo Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015:

“b) Lưu mẫu: trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại trừ những loại hàng hóa đặc biệt như hàng hóa d gây nguy him, hàng hóa đã bị biến chất hoặc hàng hóa không th lưu giữ được trong thời gian trên.

Mu lưu được sử dụng khi người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị trưng cầu giám định tại các t chức có chức năng theo quy định của pháp luật hoặc giải quyết khiếu nại.”

Theo quy định nêu trên thì mặt hàng có Thông báo số 5760/TB-TCHQ ngày 31/8/2020, tính đến thời điểm Công ty Cổ phần Nhung Như có công văn đề nghị tách mẫu giám định (ngày 16/12/2020) đã hết thời hạn lưu mẫu.

2. Trường hợp Công ty tiếp tục nhập khu mặt hàng trên thì đ nghị Công ty liên hệ với cơ quan nơi dự định làm thủ tục nhập khu đ được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Nhung Như được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 883/TCHQ-TXNK năm 2021 về đề nghị tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57