Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 882/TCHQ-TXNK về nội dung và hiệu lực của công văn 5933 TC/TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 882/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 27/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 882/TCHQ-TXNK
V/v nội dung và hiệu lực của công văn số 5933 TC/TCHQ ngày 01/6/2004 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 174/HQLA-KTS ngày 09/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc xin ý kiến nội dung công văn số 5933 TC/TCHQ ngày 01/6/2004 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung hướng dẫn tại công văn số 5933 TC/TCHQ ngày 01/6/2004 của Bộ Tài chính căn cứ vào quy định tại Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, tuy nhiên, Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CPĐiều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; vì vậy công văn số 5933 TC/BTC đương nhiên hết hiệu lực theo các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành văn bản này. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An nghiên cứu kỹ văn bản để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 882/TCHQ-TXNK về nội dung và hiệu lực của công văn 5933 TC/TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.012
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251